• Marécageux ; boueux ; bourbeux
  Đất lầy
  terrain marécageux
  Đường lầy
  chemin boueux ; chemin bourbeux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X