• (y học) blennorragie
  De contrebande; contrebandier; interlope
  Rượu lậu
  alcool de contrebande
  Hàng lậu
  marchandise contrebandière
  Buôn lậu
  commerce interlope ; commerce illégal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X