• (thông tục) garnement; galopin; polisson
  Mêlé
  Gạo lỏi
  riz mêlé
  Tout seul
  Đi lỏi
  s'en aller tout seul

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X