• (onomatopée) bruit des souliers à semelle dure sur une chaussée (ou un plancher)
    đi giày lộp cộp
    galocher

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X