• Như một ít
  hơi một
  pour peu que
  Đau hơi một đã khóc
  ��pour peu qu'il ait mal, il pleure;
  Một tẹo
  ��un tout petit peu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X