• (ít dùng) sans importance
  Giỗ mụi
  anniversaire sans importance
  Laissé comme restes
  Xôi mụi
  riz gluant laissé comme restes (après un festin...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X