• Esprit
    (thường) curieux indiscret
    (thường) personne qui connait tous les coins (dun quartier, dune localité...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X