• Prendre (quelqu'un) à part pour (lui) parler; parler dans l'intimité; souffler à l'oreille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X