• (variante phonétique de nâng) lever; soulever
  Hausser; élever
  Ériger
  Soutenir (xem nâng et ses dérivés)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X