• Calamité; fléau
  Nạn chiến tranh
  le fléau de la guerre
  Nạn đói
  (le fléau de) la famine
  Nạn lụt
  (le fléau de) l'inondation
  Nạn thất nghiệp
  (le fléau du) chômage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X