• (tiếng địa phương) barque
  (thông tục) ingurgiter; lamper; licher; siffler; pinter
  Nốc một lít rượu
  ingurgiter (siffler) un litre d' alcool
  Thích nốc rượu
  aimer à lamper (pinter) (de l'alcool)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X