• Ancrer; jeter l'ancre
  Ancre
  (tiếng địa phương) bracelet en forme de corde
  (cũng nói neo người) en pénurie de bras (en parlant d'une famille)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X