• (cũng viết ngấm nguẩy) manifester son mécontentement avec dédain; refuser avec dédain

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X