• (cũng nói ngậu xị) être en état d'excitation tapageuse; faire du vacarme
    ngậu lên thế
    pourquoi (faire) un pareil vacarme?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X