• (động vật học) oie
  (thông tục) note; mauvaise note (à l'école)
  Jarron à long col (pour contenir de l'alcool)
  ngỗng con
  oison
  ngỗng đực
  jars

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X