• (cũng nói ngai vàng) trône
    Loge des tablettes ancestrales (placée sur l'autel des ancêtres)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X