• (variante phonétique de lầm) se tromper; se méprendre; s'abuser; avoir tort
    Nhầm đường
    se tromper de route

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X