• (âm nhạc) viole à deux cordes
  (thực vật học) étamine
  (ít dùng) deux
  bộ nhị
  androcée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X