• (tiếng địa phương) (variante phonétique de chớm) commencer à être près de
  Lever un tout petit peu; soulever un tout petit peu
  Nhớm gót
  lever un tout petit peu ses talons

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X