• (sử học) chef-adjoint d'une mission de la cour de roi (sous le régime féodal)
    (từ cũ, nghĩa cũ) administrateur-adjoint (sous la domination fran�aise)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X