• (động vật học) éphémère; manne des pêcheurs
  Éphémère; passager
  Cuộc đời phù du
  vie éphémère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X