• (từ cũ, nghĩa cũ) être né à une heure néfaste, mourir à une heure néfaste (d'après les superstitieux)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X