• (từ cũ, nghĩa cũ) semer la dissension dans les rangs ennemis
    Faire du contre-espionnage

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X