• (từ cũ, nghĩa cũ) revenir à la station debout (après s'être agenouillé dans une cérémonie de culte)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X