• (địa phương) (variante phonétique de phượng) phénix
    Phụng mặt
    faire la tête; bouder

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X