• Cri des poules quand on les saisit
    quang quác
    (redoublement avec nuance de réitération) cris répétés des poules quand on les saisit

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X