• Fils qui fait son chemin; fils qui fait honneur à sa famille
    (khẩu ngữ) enfant gâté

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X