• (từ cũ, nghĩa cũ) lettré réputé d'un pays; figure marquante les lettres d'un pays; homme de talent d'un pays

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X