• (từ cũ, nghĩa cũ)
    Dette publique
    Bon d'emprunt d'Etat

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X