• Tourner un film; filmer
    (thông tục) copier (sur son voisin... en parlant d'un élève); pomper

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X