• S'adonner à; se laisser aller à.
    Rượn chơi lời học
    s'adonner aux amusements et négliger ses études.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X