• Accélérer (le pas); précipiter (sa marche)
    Rảo cẳng
    accélérer le pas; précipiter sa marche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X