• (động vật học) rhipidure
    (thực vật học) (cũng như chuối rẻ quạt) arbre des voyageurs; ravenala
    Bélamcanda de Chine

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X