• Grêlé; marqué par la petite vérole
  Mặt rỗ
  visage grêlé
  À surface alvéolée (en parlant du béton)
  Cendreux (en parlant d'une pièce de métal)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X