• (cũng như rởn) frissonner de peur
    rờn rợn
    (redoublement; sens atténué) frissonner légèrement de peur.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X