• (y học) fièvre puerpérale.
    (thú y học) fièvre vitulaire (chez les vaches).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X