• (thực vật học, địa phương) frangipanier.
  Bông sứ
  fleur de frangipanier.
  Porcelaine
  (từ cũ, nghĩa cũ) ambassadeur; envoyé du roi.
  Administrateur résident
  tòa sứ
  (từ cũ, nghĩa cũ) résidence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X