• Xem ông táo.
  (thực vật học)
  (cũng như táo ta) jujubier ; jujube.
  (cũng như táo tây) pommier ; pomme.
  (cũng như táo bón) constipé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X