• (thông tục) croire que c'est du billard; croire que �a va tout seul; s'attendre à une aubaine.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X