• (từ cũ, nghĩa cũ) résidence privée (d'un mandarin; se trouvant tout à côté de la salle d'audience).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X