• (từ cũ, nghĩa cũ) courant d'idées; courant de pensées (d'une période).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X