• Plein le joie expansive; joyeusement animé.
    Không khí tưng bừng ngày quốc khánh
    atmosphère joyeusement animée de la fête nationale.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X