• Crépitement (des pétards...)
    tành tạch
    (redoublement; avec nuance de réitération) crépitements répétés.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X