• À la maison; chez soi.
    Tu tại gia
    s'agréger à une communauté bouddhique tout en restant chez soi ; être un oblat.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X