• (thực vật học) (thường rau tần) marsilée.
  (bếp núc) (faire) cuire au bain-marie jusqu'au ramollissement.
  Vịt tần
  canard cuit au bain-marie jusqu'au ramollisement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X