• (từ cũ, nghĩa cũ) accomplir pleinement ses devoirs filiaux ; accomplir pleinement tous les devoirs qu'exige la piété filiale.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X