• (từ cũ, nghĩa cũ) éveiller les soup�ons ; éveiller la suspicion.
    S'abstenir d'avoir des relations (avec quelqu'un) pour cause de suspicion.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X