• ( tống cựu nghinh tân) dire adieu à l'ancien pour accueillir le nouveau (formule utilité surtout à la veille du Nouvel an)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X