• Groupe (d'élèves, d'avions...); petolon (de soldats); équipe; escouade (d'ouvriers...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X