• Rester impayé (en parlant d'un impôt...); rester en souffrance (en parlant des affaires...); rester non utilisé.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X